Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Cantorales

Registro  MPCANT/2
 
Mostrar resultados:  50     100     500    por página
registros: 1 - 50 de 349
/ 7   siguiente »
Nº orden Íncipit textual Íncipit musical Modo Tipo de pieza Fiesta M.litúrgico
3162
001
Unus ex duobus (cao5279) ,D{DC}FG{FGA}{AG}FGAGF
1, f Magnificat antiphona Andreae, apostoli, vigilia Vespera I
3163
002
Salve Crux pretiosa suscipe 'DD{D,B}'DEDDEDD
7, c Antiphona Andreae, apostoli, vigilia Laudes et horas
3164
003
Beatus Andreas orabat ,G{G'C},AGAGF{FA}AGG
8, G Antiphona Andreae, apostoli, vigilia Laudes et horas
3165
004
Andreas Christi famulus ,G{G'C},AA{GF}{GA}AG
8, G Antiphona Andreae, apostoli, vigilia Laudes et horas
3166
005
Maximilla Christo amabilis ,GG{G'C},AA{AG}F{GA}AG
8, G Antiphona Andreae, apostoli, vigilia Laudes et horas
3167
006
Qui persequebantur iustum ,GGB'CD{,B'C}{DE}DDD{DE}D
7, a Antiphona Andreae, apostoli, vigilia Laudes et horas
3168
007
Cum pervenisset beatus Andreas ,D{DC}D{FE}{DE}DD{DC}F
1, f Magnificat antiphona Andreae, apostoli, vigilia Vespera II
3169
008
In tua patientia possedisti ,DD{DC}FGF{GA}AAA{A'C},AAAGAG
1, f Magnificat antiphona Luciae, virginis et martyris Vespera I
3170
009
Orante sancta Lucia ,B{'D,B'DE}D{DE}DC{CDC}{C,B'C}CC,A'C
7, b Antiphona Luciae, virginis et martyris Laudes
3171
010
Lucia virgo quid a me ,G{'C,B}'C{DCDE}DD,B'D{C,B}{GA}
7, a Antiphona Luciae, virginis et martyris Laudes
3172
011
Per te Lucia virgo ,G{G'C},A{AG}F{GA}GB'CD,A'CCCC
8, G Antiphona Luciae, virginis et martyris Laudes
3173
012
Benedico te Pater Domini ,G{GD}F{FG}GGGGGA'CC,A'C,GGGGA
8, G Antiphona Luciae, virginis et martyris Laudes
3174
013
Soror mea Lucia ,GFEF{FA}AGAGAG{A'C}{C,BA}{BA}
8, G Antiphona Luciae, virginis et martyris Laudes
3175
014
Tanto pondere eam fixit 'DDDDDDEDD{,B'C}D{CC},GG'CCC
7, c Magnificat antiphona Luciae, virginis et martyris Vespera II
3176
015
Quia vidisti me Thoma ,AFA'CC,BG{B'C},AG{AG}FGGGGFA'C,B
8, G Magnificat antiphona Thomae, apostoli Vespera I
3177
016
Beata Agnes in medio ,G{G'C}{,AAGF}{GA}GB{B'D}C{C,B}{AG}AG
8, G Magnificat antiphona Agnetis, virginis et martyris Vespera I
3178
017
Ingressa Agnes turpitudinis {'D,B}'DEDDDD{,B'C}{DC},AGG
7, c Antiphona Agnetis, virginis et martyris Laudes
3179
018
Mecum enim habeo custodem 'D,B'DED{CD}DDED{,B'C}DC,GG
7, c Antiphona Agnetis, virginis et martyris Laudes
3180
019
Anulo suo subarravit me 'DDDD,B'DED{CD}DEDD,B'CDC,GG
7, c Antiphona Agnetis, virginis et martyris Laudes
3181
020
Benedico te Pater Domini ,G{GD}F{FG}GGGGGA'CC,A'C,GGGGA
8, G Antiphona Agnetis, virginis et martyris Laudes
3182
021
Congaudete mecum ,GFEF{GA}GGB'DC,A'C,B'DD
8, G Antiphona Agnetis, virginis et martyris Laudes
3183
022
Stans beata Agnes in medio {,DD}FD{DC}{FGA}AAAAAA{AGABAG}
1, f Magnificat antiphona Agnetis, virginis et martyris Vespera II
3184
023
Vade Anania et quaere ,GGB'C{DCED}D{DE}{ED}CDC,A'C{'DC}A
7, d Magnificat antiphona Pauli, apostoli, conversio Vespera I
3185
024
Stans a dextris eius ,D{DC}FG{FGA}A{BA}G{EF}G
1, f Magnificat antiphona Agnetis, virginis et martyris, secundo Vespera
3186
025
O admirabile commercium {,FFDC}FGGGGF{GA}{GF}FFGF
6, F Magnificat antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3187
026
Quando natus es ineffabiliter (cao4441) ,E{ED}G{A'C}CC,BA{GA}BA{GF}{GA}{GF}E
3, a3 Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3188
027
Rubum quem viderat Moyses ,DEFGGG{GGFED}{EF}FEFGG
4, E8 Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3189
028
Germinavit radix Iesse orta ,C{EF}GE{GA}{FE}D{DFD}DFG
1, f Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3190
029
Ecce Maria genuit ,DC{CD}DDFEDE{DC}{CE}DCC
2, D Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3191
030
Senex puerum portabat {,DEFD}DDCDF{DEFC}CFF{FAB}{AG}{AG}
1, D* Magnificat antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera I
3192
031
Simeon iustus et timoratus ,GG{,G'C}{,A'C},BAGG{AB}BGG{B'C},A
3, a Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Laudes
3193
032
Responsum accepit Simeon ,GGGB'DC,A'CCCC,BA'C{,B'C,B}B
8, G Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Laudes
3194
033
Accipiens Simeon puerum ,GGG'C,A'C,BGAAAB{AG}G{'C,BG}AA
3, a Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Laudes
3195
034
Lumen ad revelationem {'CC},BGB'C,AGAGAGF{FA}'CC{,BG}
7, c Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Laudes
3196
035
Obtulerunt pro eo Domino (cao4104) ,GG'C{,BG}{B'C},AGF{FA}'CC,BG
8, G Antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Laudes
3197
036
Hodie beata Virgo Maria ,F{FG}G{AB'C}C{,ABA}{GF}{GA}AGG
8, G Magnificat antiphona Beatae Mariae Virginis, purificatio Vespera II
3198
037
Mentem sanctam spontaneam ,FDE{FD}{EF}GFEFDCDDC{DF}FF
4, f3 Magnificat antiphona Agathae, virginis et martyris Vespera I
3199
038
Quis es tu qui venisti ad me (cao4547) 'DDDD,B'DEDDDED{,B'C}DC,GG'CCCCCC,A
7, c Antiphona Agathae, virginis et martyris Laudes
3200
039
Medicinam carnalem corpori (cao3733) ,D{EF}GGG{GA}GGGGGGF{GA}{FE}D{CD}D
1, f Antiphona Agathae, virginis et martyris Laudes
3201
040
Gratias tibi ago Domine quia (cao2974) 'DDDD,B'DED{CD}DED{,B'C}D,AGG'CCCCCC
7, c Antiphona Agathae, virginis et martyris Laudes
3202
041
Benedico te Pater Domini (cao1702) ,G{GD}F{FG}GGGGGA'CC,A'C,GG
8, G Antiphona Agathae, virginis et martyris Laudes
3203
042
Qui me dignatus est (cao4480) ,GB'CDEDDDDEDCC,BB'C{DE}D{CD}CCC
7, c Antiphona Agathae, virginis et martyris Laudes
3204
043
Stans beata Agatha {,CD}DDF{DE}D{DC}{FGA}AG{FE}
1, D5 Magnificat antiphona Agathae, virginis et martyris Vespera II
3205
044
Mittet angelum suum tecum ,GG{GA}GF{GA}AGGGB'CD{C,A}'C,BB
8, G Magnificat antiphona Angeli Custodis Vespera I
3206
045
Angelis suis Deus {,CD}{DAB}A{AB'C},AAG{EF}G{FE}
1, g Antiphona Angeli Custodis Laudes
3207
046
Angeli sancti semper ,C{DF}F{FE}{DC}{FG}F{FGAG}{FEFG}D{CD}
2, D2 Antiphona Angeli Custodis Laudes
3208
047
Mittit Dominus sanctos angelos ,G{A'C}CC{C,B}GA{'C,B}G{AB}AAG{'CD}
3, a Antiphona Angeli Custodis Laudes
3209
048
Angeli Domini Dominum (cao1399) ,DCDF{FG}GAGAAGFEDF{FG}EE
4, E Antiphona Angeli Custodis Laudes
3210
049
In conspectu angelorum ,FF{AB'C}CC{DE}{FE}{DC},AB'CC,B'C
5, a Antiphona Angeli Custodis Laudes
3211
050
Sancti angeli custodes ,G{G'C}{,AGF}{GA}GA{GF}{A'C}C{C,B'CDC}
8, G Magnificat antiphona Angeli Custodis Vespera II
registros: 1 - 50 de 349
/ 7   siguiente »